Armenian News Network / Groong

 

Conversations on Groong: The State of Armenian Politics

 

ANN/Groong

August 26, 2022

Guest

     Edgar Ghazaryan

Hosts

     Hovik Manucharyan

     Asbed Bedrossian

Introduction

 

Hello and welcome to the Armenian News Network, Groong. This episode was recorded on Thursday, August 26, 2022.

 

 

The State of Armenian Politics

Overview

In this Conversations on Groong episode, we’ll be talking about the state of Armenia’s internal politics, Armenia’s declaration of independence 32 years ago on August 23rd, 1990, as well as the latest anti-government rally calling on PM Pashinyan’s resignation and the expectations that the Armenian people have from their country’s opposition.

 

Guests


To talk about these issues, we have with us:

 

Edgar Ghazaryan, who is a former governor of Vayots Dzor, chief of staff at the Armenian Constitutional Court, and ambassador to Poland.

 

 


Discussion

Prior to your Aug. 23 rally, you organized a symbolic sitting of the Supreme Council, inviting various former members of the supreme council to attend. The date of course is also symbolic, since the declaration of independence was signed on that day 32 years ago.

Օգոստոսի 23-ի ձեր հանրահավաքից առաջ կազմակերպել էիք Գերագույն խորհրդի խորհրդանշական նիստ՝ հրավիրելով Գերագույն խորհրդի տարբեր նախկին անդամների։ Թվականը, իհարկե, նույնպես խորհրդանշական է, քանի որ 32 տարի առաջ այդ օրը ստորագրվեց անկախության հռչակագիրը։

 

Q: You have previously highlighted the importance of that document, but can you tell us: why is the declaration of independence document important for you?

Դուք նախկինում կարևորել եք անկախության հռչակագրի կարևորությունը, բայց կարո՞ղ եք ասել՝ ինչո՞ւ է ձեզ համար կարևոր փաստաթուղթը։

 

Q: If you had to pick 2-3 articles from the declaration, for their value as interesting or controversial or particularly important to highlight today, which would those be?

Various times both Turkey and more recently Ilham Aliyev of Azerbaijan have made demands from Armenia, that the constitution must be changed.

Եթե դուք ստիպված լինեք ընտրել հռչակագրից 2-3 հոդվածներ, որոնց արժեքը որպես հետաքրքիր կամ հակասական կամ հատկապես կարևոր է այսօր ընդգծել, որո՞նք կլինեն դրանք:

Բազմիցս թե՛ Թուրքիան, թե՛ վերջերս ադրբեջանցի Իլհամ Ալիևը Հայաստանից պահանջներ են ներկայացրել, որ պետք է փոխել սահմանադրությունը։

 

Q: But if our own leadership won’t fight for even less controversial items, won't the constitution or the declaration of independence become another paper ladle?

During your rally on August 23, you mentioned three ways that Pashinyan can be removed:

      Resignation

      Criminal proceeding launched by prosecutor general

      Impeachment

On Tuesday, you made it clear that you were only after the resignation on that day, which didn’t happen. In subsequent lives you mentioned that you weren’t expecting him to meet you, but many of those who believed you have criticized you for selling false promises.

Բայց եթե մեր ղեկավարությունը չպայքարի էլ ավելի քիչ վիճելի կետերի համար, մի՞թե սահմանադրությունը կամ անկախության հռչակագիրը հերթական թղթե շերեփը չեն դառնա։

Օգոստոսի 23-ի Ձեր հանրահավաքի ընթացքին անդրադարձել եք Փաշինյանին հեռացնելու երեք միջոցներին.

      Հրաժարական

      Գլխավոր դատախազի կողմից հարուցել քրեական գործ

      Իմպիչմենտ

Երեքշաբթի օրը դուք հասկացրեցիք, որ այդ օրը միայն հրաժարականից հետո եք եղել, ինչը տեղի չի ունեցել։ Հետագա կյանքում դուք նշեցիք, որ չէիք սպասում, որ նա կհանդիպի ձեզ, բայց նրանցից շատերը, ովքեր հավատում էին ձեզ, քննադատել են ձեզ կեղծ խոստումներ վաճառելու համար:

 

Q: Are you surprised by this criticism? How do you address the argument that you had raised the hope of Pashinyan’s resignation, and many people attended precisely for that?

Զարմանու՞մ եք այս քննադատությունից։ Ինչպե՞ս եք պատասխանում այն փաստարկին, որ դուք Փաշինյանի հրաժարականի հույս էիք առաջացրել, և շատերը ներկա էին հենց դրա համար։

 

Q: What happens if the prosecutor general suddenly decides that there are criminal grounds to remove Nikol Pashinyan, wouldn’t he first need to get the necessary votes in the parliament? Would that happen?

Ի՞նչ կլինի, եթե հանկարծ գլխավոր դատախազը որոշի, որ հանցավոր հիմքեր կան Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու համար, մի՞թե նա առաջին հերթին պետք չէ խորհրդարանում հավաքել անհրաժեշտ ձայները։ Դա կարելի՞ Է։

 

Q: On impeachment, you have said that it is necessary to explore this option in more detail and talk to members of Civil Contract in order to ascertain if they might jump ship? What if they don’t?

In your Facebook live yesterday you mentioned that parliamentary opposition parties, at least unofficially, have not supported your call for impeachment proceedings.

At least, they seem to have said that they’d only support it if it was certain that there are sufficient votes to impeach Pashinyan.

Իմպիչմենտի վերաբերյալ դուք ասացիք, որ անհրաժեշտ է ավելի մանրամասն ուսումնասիրել այս տարբերակը և զրուցել Քաղաքացիական պայմանագրի անդամների հետ՝ պարզելու համար, թե արդյոք նրանք կարող են կողմ բոխել թէ չէ: Իսկ եթե չանե՞ն:

Երեկ ձեր ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերում նշել եք, որ խորհրդարանական ընդդիմադիր կուսակցությունները, գոնե ոչ պաշտոնապես, չեն աջակցել իմպիչմենտի գործընթացի ձեր կոչին։

Համենայնդեպս, կարծես թե ասացին, որ կպաշտպանեն միայն այն դեպքում, եթե վստահ լիներ, որ բավարար ձայներ կան Փաշինյանին իմպիչմենտի համար։

 

Q: Do you believe you’ll be able to convince the opposition parties to support your call? What happens if they don’t?

Հավատո՞ւմ եք, որ կկարողանաք համոզել ընդդիմադիր կուսակցություններին աջակցել ձեր կոչին: Ի՞նչ կլինի, եթե չանեն:

 

Wrap-up

 

That concludes this Conversations On Groong episode. Thanks to Laura Osborn for the music on our podcasts. As always, we invite your feedback. Don’t forget to subscribe to our channel on YouTube, Like our Facebook page and follow us on Twitter. On behalf of everyone in this episode, we wish you a good week, thanks for listening and we’ll talk to you soon.

 

Groong Channels

      Facebook Group: Groong - Armenian News Network

      Facebook Page: ANN - Groong

      YouTube: Armenian News Network - Groong

      Twitter: @groong

      Telegram: Armenian News Network - Groong

      Reddit: r/Groong

      Instagram: ANNGroong

      Website: Groong.org

      Podcasts: Apple, Google, Spotify, and more. Search your preferred Podcast platform!

Subscribe and Listen to us on...

Keywords

Edgar Ghazaryan, Armenia, Declaration of Independence, August 23, 1990, Armenian Constitution, Constitutional Court, Azerbaijan, POW, War, Corruption,