Armenian News Network / Groong

 

Conversations on Groong: Politics around Berdzor

 

ANN/Groong

August 7, 2022

Guest

     David Galstyan

     Hakob Hakobyan

Hosts

     Hovik Manucharyan

     Asbed Bedrossian

Introduction

 

Hello and welcome to the Armenian News Network, Groong. This episode was recorded in Armenian, on Sunday, August 7, 2022.

 

In this Conversations on Groong episode, we’ll be talking about the Armenian Government’s decision to evacuate Armenians from the Artsakh Republic towns of Bedrzor and Aghavno, now with a deadline of August 25.

 

Politics around Bedrzor

Overview

Armenia’s government announced its decision to evacuate the town of Berdzor and Aghavno by August 25. Meanwhile, Armenia’s national security council secretary, Armen Grigoryan, noted that there is nothing in the November 2020 agreement that mandates this move at this point in time.

What is driving the government’s decision to remove and relocate Armenian and Artsakh residents from their homes in the Berdzor corridor?

Guests


To talk about these issues, we are joined by:

 

David Galstyan, who is the leader of the Justice faction in the National Assembly of the Republic of Artsakh.

 

Դավիթ Գալստյանը Արցախի Հանրապետության Ազգային Ժողովի պատգամավոր և «Արդարություն» խմբակցության ղեկավար։

 

 

And…

 

 

Hakob Hakobyan, who is the co-chair of the Artsakh Justice Party.

 

Հակոբ Հակոբյան, Արցախի Արդարություն Կուսակցություն նախագահ:

 


Discussion

      What is your position on the situation around Berdzor/Aghavno and can you tell us your impressions from your visit to Aghavno yesterday? Կասեք ձեր գնահատականը այս ամբողջի մասին և կարող եք կիսել ձեր տպավորությունները ձեր երեկվա այցից Աղավնո:

      If the demand to vacate Aghavno/Berdzor comes from Azerbaijan, then why are we hearing it from Arayik Harutyunyan? - Եթե սա պահանջ է Ադրբեջանի կողմից, ապա ինչու՞ է այդ պահանջը հնչվում Արայիկ Հարոթյունյանի բերանից:

      The trilateral statement is between Azerbaijan, Russia and Armenia. Pashinyan claims that there is no agreement on the new road (despite previously stating that the villages must be given to Azerbaijan). Chair of the National Security Council, Armen Grigoryan, reassured all Armenians just a month ago that there is no urgency to this question for another 1.5 years. Meanwhile Arayik Harutyunyan claims that the government in Artsakh was aware ofշ and has given its agreement to the new route. Is this a game of good cop/bad cop? - ՀՀ ԱԽՔ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մեզ բոլորիս վստահեցրեց մեկ ամիս առաջ որ այս հարցի շուրջ հրատապություն չկա և մենք ունենք դեռ 1.5 տարի ճանապարհի ուղին որոշելու համար: Փաշինյանը պնդում է որ ճանապարհի ուղիի մասին չկա համաձայնություն սակայն նախկինում նա ասել է որ գյուղերը պետք է հանձնվեն: Իսկ Արայիկ Հարությունյանը ասում է որ ԱՀ տվել է իր համաձայնությունը և համոզում է որ այս նոր ուղին ավելի ապահով է: Ինչու ենք լսում իրար այսքան հակասող հայտարարությւոններ: Կարծես սա թիմային աշխատա՞նք է:

      Vitali Balasanyan was the presidential candidate for your party/faction during the elections. What is his position on this plan? Is he in any way currently affiliated with the Ardarutyun(Justice) party?
Վիտալի Բալասանյանը ձեր կուսակցության նախագահի թեկնածուն եր: Ի՞նչ է նրա դիրքորոշումը այս հարցի շուրջ: Ի՞նչ կապեր նա ունի այսօր Արդարություն կուսակցության հետ:

      If this ill begotten plan moves forward, how will Armenians go from Stepanakert to Yerevan and vice-versa. There is talk of a temporary dirt road? Also, what is your party’s plan on preventing this worrisome project from materializing. Եթե այս չարաբաստիկ նախագիծը իրականանա, ինչպե՞ս են հայերը գնալու Ստեպանակերտից Երևան: Ի՞նչ է ձեր կուսակցության ծրագիրը այս մտահոգիչ նախակիծը կանխարգելելու համար:

 

Wrap-up

 

That concludes this Conversations On Groong episode. As always we invite your feedback, Thanks to Laura Osborn for the music on our podcasts. Don’t forget to subscribe to our channel on YouTube, Like our pages and follow us on Twitter. On behalf of everyone in this episode, we wish you a good week, thanks for listening and we’ll talk to you soon.

 

Groong Channels

      Facebook Group: Groong - Armenian News Network

      Facebook Page: ANN - Groong

      YouTube: Armenian News Network - Groong

      Twitter: @groong

      Telegram: Armenian News Network - Groong

      Reddit: r/Groong

      Instagram: ANNGroong

      Website: Groong.org

      Podcasts: Apple, Google, Spotify, and more. Search your preferred Podcast platform!

Subscribe and Listen to us on...

Keywords

David Galstyan, Hakob Hakobyan, Armenia, Artsakh, Nagorno Karabakh, Berdzoe, Lachin, Aghavno, Azerbaijan, Arayik Harutyunyan, Nikol Pashinyan, Armen Grigoryan,